Zmesi do ostrekovačov auta

Súčasťou starostlivosti o čelné sklo vozidla by mal byť aj výber kvalitnej zmesi do ostrekovačov. Lacné prípravky môžu byť agresívne a ich dlhodobé používanie môže viesť až k poškodeniu gumových a plastových dielov, takže je namieste zvoliť produkt šetrný nielen k autu samotnému, ale aj k životnému prostrediu.