Input Signal Analyzer

Input Signal Analyzer

Kvalita vstupného signálu je kľúčová pre optimálne spracovanie signálu a dokonalý zážitok z počúvania. Najmä pri továrenských audio systémoch je však signál zvyčajne už spracovaný hlavnou jednotkou, ktorá je vo vozidle od výroby.

Práve v týchto prípadoch vstupuje do hry analyzátor vstupného signálu (Input Signal Analyzer, ISA) Audiotec Fischer spolu s integrovaným InputEQ, ktorý umožňuje analyzovať a kompenzovať takúto manipuláciu so vstupným signálom ešte predtým, ako sa signál dostane k optimalizačným funkciám DSP procesora.

Okrem toho InputEQ poskytuje amplitúdovo lineárne allpass filtre, ktoré zaisťujú fázové sčítanie ľavého a pravého kanála, čo je dôležité hlavne v prípade, že je súčasťou audio výbavy subwoofer alebo subwoofery – hlavná továrenská jednotka na manipuláciu s nimi používa práve allpass filtre.

 

Input Signal Analyzer (4)

Prečo je amplitúdovo lineárny allpass filter taký dôležitý?

Allpass filtre sa často používajú vo vozidlách francúzskej a americkej výroby namiesto časového vyrovnania, aby bol výsledný zvuk čo najširší. Pokiaľ sa jednotlivé kanály sčítajú, obvykle to vedie k širokopásmovému rušeniu v spodnom frekvenčnom rozsahu, čoho dôsledkom je, samozrejme, zlá reprodukcia basov.

Tento problém možno vyriešiť použitím allpass filtra ako korekcie v InputEQ a možno ho priamo overiť prostredníctvom ISA.

Input Signal Analyzer (3)

Tu sú výhody ISA a InputEQ v kocke:

Input Signal Analyzer

  • Nástroj na meranie frekvenčnej odozvy analógového vstupného signálu
  • Úpravy InputEQ možno vidieť aj pri meraní pomocou ISA. To umožňuje okamžite overiť všetky nastavenia InputEQ
  • Pred meraním možno sčítať viac vstupných kanálov a zistiť tak rozdiely vo fázach medzi jednotlivými vstupnými signálmi
  • Pri súčte možno nastaviť úroveň a polaritu, aby sa zaistil optimálny pomer súčtu vo viackanálových aktívnych reproduktorových zostavách. Výsledok sčítania je priamo viditeľný v ISA
  • Pomerné sčítanie meraného signálu možno preniesť ako „smerovanie“ priamo do smerovania kanálov IO, čím sa celý proces optimalizuje

 

InputEQ

  • Používa sa na korekciu frekvenčnej odozvy vstupných signálov, ktoré už boli upravené (obvykle v hlavných jednotkách továrenskej audio výbavy vo vozidle). Cieľom je linearizovať frekvenčnú odozvu predtým, než signál spracujú optimalizačné funkcie DSP procesora
  • Umožňuje použitie amplitúdovo lineárnych allpass filtrov na zaistenie fázového sčítania ľavého a pravého kanála na integráciu subwoofera, napr. v špeciálnych audio zostavách zahŕňajúcich hlavné jednotky z výroby vo vozidlách značky Peugeot

ISA je súčasťou technológie ACO, takže ju nájdete vo všetkých súčasných produktoch z dielne Audiotec Fischer (Brax, Match, Helix) s platformou ACO.

MAtch, Helix, Brax